Tästä kategoriasta löydät e-valmennuksia organisaatioiden kehittämisen eri osa-alueista. Kursseja tulee koko ajan lisää. Heinäkuussa 2016 tarjolla on kursseja Green Leanistä, Leanistä, Lean Six Sigmasta, projektijohtamisesta, prosesseista ja tiimeistä.

Valmennukset on tarkoitettu eri tyyppisille kehittämisrooleille ja kunkin kurssin esittelyssä kerrotaan tarkemmin, kenelle valmennus on tarkoitettu.

Osa hinnoista on esitetty osallistujakohtaisesti ja osa organisaatiokohtaisesti. Kaikista kursseista voi pyytää tarjouksen myös ryhmille ja kaikista ryhmähinnoista voi pyytää tarjouksen myös yksittäisille osallistujille.

Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka osallistuvat projektiin tiimin jäseninä, ohjausryhmätyöskentelyn kautta tai ulkopuolisina asiantuntijoina. Kurssi on kestoltaan noin kaksi päivää, mutta sen opiskeluaika on 3 kk. Tavoiteaika on kuitenkin 1 kk.

Kurssin hinta on e-oppimisena ilman sertifiointia 195,-. Katso www.eugla.com, mikäli haluat osallistua kahden päivän kurssille jollain paikkakunnalla tai haluat tarjouksen omalle organisaatiollesi räätälöidystä kurssista. 

Tässä valmennuksessa perehdytään syvällisemmin Green Leanin, eli Lean Six Sigman ja siihen yhdistettynä kestävän kehityksen maailmaan. Kurssi on tarkoitettu niille, joiden tehtävänä on osallistua projektissa tehtävään kehitystyöhön tai vetää jonkin kehittämisalueen projektia.  Kurssin lopputyön hyväksyy ja sertifikaatin kurssin ja lopputyön hyväksyttävästi suorittaneille sertifikaation myöntää European Green Lean Association (EuGLA)

Valmennuksen aikana osallistuja saa Lean Six Sigma Green Belt tason koulutuksen. Osallistujat voivat tehdä valmennuksen aikana näyttöprojektin ja saada riittävän näytön kansainvälisen Lean Six Sigma sertifioinnin saamiseksi. Lisätietoa kurssin vetäjältä, joka ottaa yhteyttä kurssin alkaessa.

Valmennuksen suositeltu kesto on 6 kuukautta (koko materiaalin ja harjoitusten läpikäynti vie yhteensä noin 100 tuntia), mutta opiskeluaikaa on 1 vuosi.

Valmennuksen hinta on 4.950,- euroa.

Tämä kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävänä on toimia projektipäällikköinä kehitysprojekteissa. Kurssin aikana perehdytään projektipäällikön vastuisiin ja velvollisuuksiin, projektin suunnitteluun, projektitiimin rakentamiseen, yleisimpiin projektihallinnan työkaluihin sekä projektityön käytäntöihin projektipäällikön näkökulmasta.

5S työkalun perusteet.
Kurssin kesto on noin 50 minuuttia ja siinä käydään lävitse:
1. Mitä on 5S?
2. Mitä hyötyä on 5S:stä?
3. 5S vaiheet
4. Harjoitustyö
5. Koe

Koe tehdään erillisessä oppimisymäristössä

Tässä valmennuksessa käydään läpi mitä on Lean Six Sigma. Valmennus on tarkoitettu yleistiedon lähteeksi henkilöille, joiden organisaatioissa aiotaan käyttää Lean/ Lean Six Sigma prosesseja ja työkaluja kehittämiseen. 

Valmennus kestää kokonaisuudessaan 2 tuntia, mutta sen modulirakenteen vuoksi sitä voi opiskella osissa. Opikskeluoikeusaikaa on 1 kuukausi.

Valmennuksen hinta on 119,- euroa.

Tässä valmennuksessa perehdytään hieman syvällisemmin Lean Six Sigman maailmaan. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka osallistuvat organisaationsa kehittämiseen osallistujan roolissa.

Valmennuksen suositeltu kesto on 1 viikko (koko materiaalin ja harjoitusten läpikäynti vie yhteensä noin 10 tuntia), mutta opiskeluaikaa on 1 kuukausi.

Valmennuksen hinta on 149,- euroa.

Tässä valmennuksessa perehdytään syvällisemmin Lean Six Sigman maailmaan. Kurssi on tarkoitettu niille, joiden tehtävänä on osallistua projektissa tehtävään kehitystyöhön tai vetää jonkin kehittämisalueen projektia.  

Valmennuksen aikana osallistuja saa Lean Six Sigma Green Belt tason koulutuksen. Osallistujat voivat tehdä valmennuksen aikana näyttöprojektin ja saada riittävän näytön kansainvälisen Lean Six Sigma sertifioinnin saamiseksi. Lisätietoa kurssin vetäjältä, joka ottaa yhteyttä kurssin alkaessa.

Valmennuksen suositeltu kesto on 6 kuukautta (koko materiaalin ja harjoitusten läpikäynti vie yhteensä noin 60 tuntia), mutta opiskeluaikaa on 1 vuosi.

Valmennuksen hinta on 1149,- euroa.

Prosessijohtamisen valmennuksessa käydään läpi mitä prosessit ovat, miten niitä suunnitellaan, seurataan, kehitetään ja johdetaan sekä tärkeimmät ja toimivimmat prosessijohtamisen työkalut. Valmennettavat saavat muun kurssimateriaalin lisäksi prosessijohtamisen käsikirjan e-julkaisuna.

Valmennuksen kesto on 3 kuukautta.

Valmennuksen hinta on 495,- euroa.

Tiimitoiminnan kehittämisen valmennuksessa päähuomio on, kuten nimikin sanoo, tiimiorganisaation kehittämisessä, tiimien muodostumisen ymmärtämisessä ja niissä menetelmissä ja työkaluissa, joilla varmistetaan tiimiorganisaation muodostuminen työryhmistä tehokkaiksi tiimeiksi.

Kurssin kesto on 3 kuukautta, mutta johtuen tiimiorganisaation kehittymisen aikaa vievästä luonteesta, opiskeluoikeus kestää vuoden aloituksesta.

Valmennuksen hinta on 495,- euroa.